Ceremonie bij naturalisatie

Aanpak

Als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen ontvangt u van ons een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht deel te nemen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Beschrijving

De naturalisatieceremonie is er voor mensen die Nederlander worden. Dit is de laatste verplichte stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. U wordt door ons hiervoor uitgenodigd. Als u niet aanwezig bent kunt u geen Nederlander worden. 

Verklaring afleggen
Tijdens de ceremonie krijgt u het besluit van Nederlandschap en legt u een verklaring van verbondenheid af en belooft u dat u:

  • de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten zult vervullen

De ceremonie vindt 1 x per jaar plaats op 15 december (nationale ceremoniedag). Wij organiseren soms extra ceremoniedagen afhankelijk van het aantal mensen dat jaarlijks Nederlander wordt.

Voorwaarden

U kunt een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend.

  • Naturalisatieprocedure: binnen 3 maanden na bevestiging vindt de ceremonie plaats.  
  • Optieprocedure: binnen 9 weken na bevestiging vindt de ceremonie plaats.