Draaiorgel spelen

Aanpak

U vraagt een ontheffing aan via DigiD of schriftelijk via het GemeenteLoket. In uw schriftelijke aanvraag zet u:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • De datum en tijd waarop u wilt spelen;
  • In welk gebied u met het draaiorgel wilt staan of rondtrekken;
  • Of het om een mechanisch of handmatig draaiorgel gaat.

Beschrijving

Om in de openbare ruimte muziek op een draaiorgel te willen spelen, moet u een ontheffing aanvragen.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente over uw aanvraag. Deze termijn mag een keer worden verlegnd.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

De kosten voor een digitale aanvraag zijn:

  • € 126,45 per dag tot een maximum van € 502,00.

 

De kosten voor een schriftelijke aanvraag zijn:

  • € 139,10 per dag tot een maximum van €539,15.

 

De kosten betaalt u ook als uw aanvraag (deels) afgewezen wordt.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen