Drank- en horecavergunning, leidinggevende toevoegen/wijzigen

Aanpak

Een leidinggevende toewijzen voor een drank- en horecavergunning kunt u aanvragen:

Met uw aanvraag stuurt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende (geen rijbewijs)
  • een arbeidsovereenkomst als het gaat om een horeca- of slijtersbedrijf
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH)

Een leidinggevende toewijzen voor een drank- en horecavergunning voor paracommerciële instellingen kunt u aanvragen:

Met uw aanvraag stuurt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende (geen rijbewijs)
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH)

Uitschrijven van een leidinggevende kan per brief. Met vragen of voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar horeca@maastricht.nl.

Beschrijving

Een leidinggevende is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het bedrijf als de vergunninghouder niet aanwezig is en moet op de vergunning staan. Een horecabedrijf of slijtersbedrijf moet dicht als er geen vergunninghouder of leidinggevende aanwezig is. Een paracommerciële instelling - bijvoorbeeld een buurtcentrum – hoeft niet dicht als geen leidinggevende aanwezig is. Er kan dan ook een barvrijwilliger ingezet worden. U kunt een leidinggevende laten toevoegen of verwijderen. Op basis van een onderzoek zal de gemeente de leidinggevende wel of niet toewijzen.

Sociale Hygiëne
Bent u niet in bezit van een verklaring sociale hygiëne maar heeft u wel een (oud) horecadiploma kunt u via www.svh.nl checken of u in aanmerking komt voor bijschrijven in het register Sociale Hygiëne. Per 1 mei 2018 is registratie verplicht.

Voorwaarden

De gemeente kan het toevoegen van een leidinggevende weigeren bijvoorbeeld als hij/zij bepaalde strafbare feiten heeft gepleegd.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u van ons bericht

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

Kosten

  • Digitale aanvraag € 125,60 voor één leidinggevende, voor iedere volgende leidinggevende € 41,85
  • Papieren aanvraag € 138,15 voor één leidinggevende, voor iedere volgende leidinggevende € 46,-