Drank- en horecavergunning

Aanpak

U vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente. Onder 'beschrijving' kunt u het juiste aanvraagformulier downloaden. Vul het formulier in en stuur het met onderstaande gegevens naar horeca@maastricht.nl.

 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een huurovereenkomst, eigendomsakte of ander bewijs dat u het pand mag gebruiken
 • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen
 • de arbeidsovereenkomst van alle op de aanvraag vermelde leidinggevenden die geen eigenaar zijn
 • een geldig identiteitsbewijs van alle op de aanvraag vermelde leidinggevenden. Dit mag geen rijbewijs zijn.
 • het formulier 'Verklaring gedrag'
 • een openingsbalans, een investerings- en financieringsbegroting en een exploitatiebegroting, of
 • het ingevulde formulier Bibob quickscan financieringsoverzicht met alle daarin gevraagde bewijsstukken

Alle personen die op de vergunning staan moeten een verklaring sociale hygiëne (VSH) hebben. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm hebben een VSH nodig.

Als uw aanvraag niet compleet is, nemen wij deze niet in behandeling. U ontvangt een rekening voor de kosten nadat uw aanvraag in behandeling is genomen.

Beschrijving

Een ondernemer moet een drank- en horecavergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. 

Voorwaarden

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van rechtsvorm of eigenaar.

 

De gemeente kan u een boete geven als u zich hier niet aan houdt. Of de burgemeester kan uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken of helemaal intrekken.

Als u een drank- en horecavergunning aanvraagt, doet de gemeente Maastricht altijd een quickscan Bibob. Meer over de Wet Bibob leest u hier.

De inrichting van uw onderneming moet voldoen aan de Drank- en horcawet anders kunnen wij u geen vergunning toekennen.

Paracommerciële instellingen zoals buurthuizen en (sport)kantines mogen alcohol schenken vanaf 2 uur voor tot 2 uur na een activiteit. De activiteit moet passen bij het doel van de instelling. De prijs van de alcoholische dranken mag nooit lager zijn dan 60% van de prijs die de instelling normaal gesproken vraagt. Voor het schenken van drank en alcohol op elk ander tijdstip moet u een (tijdelijk) ontheffing aanvragen.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De gemeente reageert binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

 • Online aanvraag: € 544,20
 • Papieren aanvraag: € 598,35

U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.