Een kind erkennen en naam kiezen

Afspraak maken

Let op

Woont u in het buitenland? Neem dan eerst contact met ons op. Wij vertellen u dan precies welke documenten u mee moet nemen. 

Aanpak

U kunt vóór of na de geboorte uw kind erkennen. Maar hiervoor eerst een afspraak bij het GemeenteLoket.

Kind erkennen vóór de geboorte
Erkent u uw kind vóór de geboorte? Bewaar dan het afschrift dat u mee krijgt van de erkenning. Dit afschrift heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Kind erkennen na de geboorte
Wilt u uw kind erkennen ná de geboorte of bij de geboorteaangifte? Dan dient de moeder ook mee te komen naar het GemeenteLoket als dit het eerste kind binnen uw relatie betreft. De moeder van het kind geeft dan persoonlijk toestemming voor de erkenning.

Wilt u gelijktijdig de achternaam van uw eerste kind kiezen? Dan dient de moeder ook mee te komen naar het GemeenteLoket. Elk volgende kind binnen de relatie, krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind (naamskeuze is dan niet meer mogelijk).

Kind erkennen van 12 jaar of ouder
Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet het toestemming geven voor erkenning. Dit kan schriftelijk of door bij de afspraak aanwezig te zijn.

Meenemen naar het GemeenteLoket

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet aanwezig is
    Let op: bij het eerste kind binnen de relatie moet de moeder persoonlijk toestemming geven / aanwezig zijn.

Beschrijving

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch wettelijk ouder. Bent u dat niet, dan kunt u het kind erkennen en wordt u alsnog wettelijk ouder. Dit kan al voor de geboorte.

Als u een kind erkent, heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag. U mag niets beslissen voor uw kind.

Naamgeving

Het kind krijgt automatisch de naam van de biologische moeder als u niet bent getrouwd of een geregistreerd partner heeft. In de andere gevallen kunt u de achternaam kiezen. Die naam geldt ook voor de volgende kinderen uit dezelfde relatie. 

Formulieren

Voorwaarden

U kunt het kind erkennen als:

  • u 16 jaar of ouder bent
  • u geen familie bent van de moeder
  • er niet al 2 ouders zijn
  • het kind toestemming geeft als het ouder is dan 12 jaar

U kunt een achternaam kiezen als

  • beide ouders aanwezig zijn bij de naamkeuze
  • het gaat om het eerste kind uit de relatie 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de erkenning van uw kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Erkenning en naamkeuze kost niets. Voor het aanvragen van een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand betaalt u € 13,40. Dit bedrag betaalt u bij de aanvraag.