eHerkenning aanvragen

Aanpak

E-herkenning kunt u online aanvragen via de website van eHerkenning. Hier leest u ook bij welke leveranciers u eHerkenning kunt aanvragen. U betaalt de leverancier voor de aanschaf en het gebruik van eHerkenning.

Beschrijving

Met eHerkenning kan uw bedrijf zich online identificeren. U kunt ermee inloggen in op diverse websites en zaken online regelen zoals:

  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen
  • een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel
  • gebruikmaken van Omgevingsloket online

Voorwaarden

  • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel