Exploitatievergunning, aanvragen

Aanpak

Let op!

Check eerst het bestemmingsplan! Een exploitaitevergunning kunt u alleen aanvragen wanneer het bestemmingsplan horeca exploitatie toelaat. Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl

Een exploitatievergunning kunt u schriftelijk aanvragen. Hiervoor heeft u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een plattegrond van de inrichting
 • een kopie geldig paspoort/identiteitsbewijs/verblijfsvergunning
 • een eigendomsakte of huurcontract of een ander bewijs van eigendom
 • de arbeidsovereenkomst van alle op de aanvraag vermelde beheerders die geen eigenaar zijn
 • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 maand.
 • het formulier Verklaring gedrag
 • een ondernemingsplan met een openingsbalans, een investerings- en financieringsbegroting en een exploitatiebegroting, of
 • het ingevulde formulier Bibob quickscan financieringsoverzicht met alle daarin gevraagde bewijsstukken

Als de aanvraag niet compleet is, nemen wij deze niet in behandeling. Daarna krijgt u slechts een keer de mogelijkheid om uw aanvraag alsnog te completeren.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar horeca@maastricht.nl.

Beschrijving

Als u in uw horecabedrijf geen alcohol verkoopt of eten en alcoholvrije dranken in een automaat, heeft u een exploitatievergunning nodig.

exploitatievergunning 'droge horeca'
deze heeft u nodig als uw bedrijf eten en/of alcoholvrije dranken verkoopt die terplaatse worden genuttigd.

exploitatievergunning voor een afhaalbedrijf
Deze vergunning heeft u nodig als uw bedrijf eten en/of alcoholvrije dranken verkoopt die niet ter plekke worden genuttigd.

Voorwaarden

wij voeren altijd een quickscan Bibob-screening uit. Op basis hiervan wordt besloten of er verder onderzoek komt. Op basis van de screening kunnen wij een vergunning weigeren of intrekken.

In de exploitatievergunning staan regels waar u zich aan moet houden. De burgemeester kan uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken of helemaal intrekken.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De gemeente reageert binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

Kosten

 • Online vergunningsaanvraag € 530,95
 • papieren vergunningsaanvraag € 583,75

Deze kosten betaalt u ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.