Exploitatievergunning, beheerder toevoegen/wijzigen

Aanpak

U stuurt een brief naar de gemeente waarin u vermeldt wie u als beheerder(s) wilt aandragen of uitschrijven. Met uw brief stuurt u mee:

  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs
  • de arbeidsovereenkomst van de nieuwe beheerder
  • een recent uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie als deze persoon niet in Nederland woont

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over het toewijzen of uitschrijven van een beheerder kunt u een e-mail sturen naar mail horeca@maastricht.nl.

Beschrijving

Een beheerder is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het bedrijf op momenten dat de vergunninghouder niet aanwezig is. De beheerder moet op de vergunning staan, anders moet het bedrijf dicht als de vergunninghouder er niet is. U kunt een beheerder laten toevoegen of verwijderen. Op basis van een onderzoek zal de gemeente de beheerder wel of niet toewijzen.

Voorwaarden

De gemeente kan een beheerder weigeren. Bijvoorbeeld als hij of zij bepaalde strafbare feiten heeft gepleegd.

Contact

Team Vergunnen Openbare Ruimte, Horeca en Parkeren

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u van ons bericht.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

U betaalt

  • online aanvraag € 125,60
  • elke vervolgaanvraag € 41,85 tot een maximum van € 460,50
  • een papieren aanvraag € 138,15
  • elke vervolgaanvraag € 46,- tot een maximum van € 506,55