Feestverlichting, vergunning

Aanpak

Lees vooraf de Algemene regels feestverlichting en kerstbomen. Wilt u van deze regels afwijken, dan heeft u een vergunning nodig. Deze moet u schriftelijk aanvragen. Hierbij heeft u nodig:

  • uw adresgegevens
  • de adresgegevens van het pand waaraan de feestverlichting bevestigd wordt
  • een duidelijke beschrijving van de verlichting
  • een duidelijke beschrijving van de wijze van bevestigen
  • een foto of afbeelding van de verlichting
  • een foto van het pand
  • schriftelijke toestemming van de pandeigenaar, als u dat niet zelf bent

Beschrijving

Als u feestverlichting wilt ophangen heeft u een vergunning nodig voor lampjes in bomen of op straat. U heeft ook een vergunning nodig voor reclameverlichting voor uw winkel.

Ondernemers mogen extra feestverlichting bevestigen aan de gevel van hun pand in de periode tussen de laatste week van november tot en met de eerste week in januari. Hiervoor zijn algemene regels opgesteld. Als u aan deze regels voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Voorwaarden

 • Alleen bedrijven en instellingen kunnen de vergunning voor feestverlichting aanvragen.
 • De feestverlichting moet passen bij de verlichting van Magisch Maastricht. Iedere aanvraag wordt hierop beoordeeld. Er wordt gelet op: de vormgeving, de hoeveelheid versieringen, de lichtintensiteit, verschillende kleuren en afmeting van de verlichting.
 • De verlichting moet (brand)veilig zijn en goed worden bevestigd. Zorg er daarom voor dat de feestverlichting bestaat uit lichte onderdelen.
 • Voorkom boren in natuursteen en beperk het aantal bevestigingsmiddelen.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u de beslissing. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank