Geboorte, aangifte

Aangifte geboorte

Let op

Woont u in Maastricht, maar is uw kind geboren in het buitenland? Lees dan eerst de informatie op de pagina (her)vestiging in Nederland.

Hebt u in de buitenlandse gemeente aangifte van geboorte gedaan? Dan dient u daarna uw kind nog te laten inschrijven in de Nederlandse gemeente waar u woont. 

Aanpak

U kunt op twee manieren aangifte doen van geboorte:

Wat moet u meenemen?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is

Eventueel neemt u mee:

  • uw trouw- of partnerschapsboekje (als u wilt dat de naam van uw kind hierin wordt vermeld)
  • een gewaarmerkt afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind. Dit afschrift heeft u bij de erkenning ontvangen
  • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.
  • als u in het buitenland woont: een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat.

Beschrijving

De geboorteaangifte doet u bij de gemeente waarin het kind is geboren. Dit moet gebeuren binnen 3 dagen na de geboorte. Als de derde dag een zaterdag, zon- of feestdag is, wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is.

Bij de aangifte wordt een geboorteakte opgemaakt met hierin de naam van uw kind en waar het is geboren. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen van deze akte.

Formulieren

Voorwaarden

De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Als niemand aanwezig was bij de geboorte dan kan de aangifte ook worden gedaan door een bewoner van het huis waarin het kind is geboren of het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Kosten

De geboorteaangifte is gratis. Een kopie van de geboorteaangifte kost € 13,40. U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.