Gehandicaptenparkeerkaart, bestuurderskaart (GPK)

Let op

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op betaalde parkeerplaatsen de eerste 3 uur gratis parkeren in Maastricht. Daarna betaalt u het geldende parkeertarief. Gebruik altijd uw blauwe parkeerschijf zodat zichtbaar is hoe lang u staat geparkeerd. Op de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen mag u onbeperkt gratis parkeren. Let wel op uitzonderingen die worden gemeld met onderbordjes.

Aanpak

Vraag een gehandicapten parkeerkaart aan door onderstaande documenten per post naar ons op te sturen:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • een kopie van uw rijbewijs
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de eisen van de overheid (originele pasfoto, géén ingescande afbeeldingen of kopieën)

Een medisch onderzoek is een verplicht onderdeel van de aanvraagprocedure.

Verlengen
Wilt u uw gehandicapten parkeerkaart verlengen? Stuur dan onderstaande documenten per post naar ons op:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de eisen van de overheid (originele pasfoto, géén ingescande afbeeldingen of kopieën)

Afspraak voor meer informatie
Hebt u nog behoefte aan meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u bij het GemeenteLoket terecht. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Voorwaarden

 U kunt een gehandicapten parkeerkaart alleen aanvragen als u:

 • een medisch onderzoek ondergaat; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
 • u zelf het voertuig bestuurt
 • u geen 100 meter achter elkaar kunt lopen.

Termijn

Wij nemen een besluit binnen 8 weken na ontvangst uw aanvraag. Ook stellen we vast hoe lang uw parkeerkaart geldig blijft. Wij volgen daarbij doorgaans het advies van de keuringsinstantie (in relatie tot het ziektebeeld).

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn:

 • met een geneeskundig onderzoek: de kosten van het onderzoek + € 47,05
 • zonder geneeskundig onderzoek: € 47,05

Op dit moment hoeft u deze kosten niet zelf te betalen. Deze kosten worden in ieder geval tot 1 juli 2019 betaald uit het gemeentelijk budget voor meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente onderzoekt nog of het haalbaar is om dat ook na 1 juli 2019 te blijven doen.    

Let op! U betaalt wel zelf de kosten van € 26,60  bij verlies of diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart.