Gehandicaptenparkeerkaart, passagierskaart (GPK)

Let op

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op betaalde parkeerplaatsen de eerste 3 uur gratis parkeren in Maastricht. Daarna betaalt u het geldende parkeertarief. Gebruik altijd uw blauwe parkeerschijf zodat zichtbaar is hoe lang u staat geparkeerd. Op de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen mag u onbeperkt gratis parkeren. Let wel op uitzonderingen die worden gemeld met onderbordjes.

Aanpak

Vraag een gehandicapten passagierskaart aan door onderstaande documenten per post naar ons op op te sturen:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • 2 gelijke en duidelijke pasfoto's die voldoen aan de eisen van de overheid (alleen originele pasfoto's, géén ingescande foto's of kopieën).

Een medisch onderzoek is een verplicht onderdeel van de aanvraagprocudure.

Verlengen
Wilt u uw passagierskaart voor gehandicapten verlengen? Stuur dan onderstaande documenten per post naar ons op:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de eisen van de overheid (een originele pasfoto, géén ingescande foto of kopie)

Beschrijving

U kunt in aanmerking komen voor een passagierskaart als u gehandicapt bent en afhankelijk van vervoer anderen. Met deze kaart mag uw bestuurder parkeren op gehandicapten parkeerplaatsen. De kaart is persoonsgebonden en mag niet door anderen gebruikt worden. 

Deze parkeerkaart geldt niet voor:

 • parkeergarages
 • vergunninghoudersplaatsen
 • gehandicaptenparkeerplaatsen voor een bepaald kenteken

De gehandicapten parkeerplaatsen vindt u in het overzicht.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • u ondergaat een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen. 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kost:

 • € 47,05 + de kosten van het geneeskundig onderzoek

Deze kosten worden betaald door de Wmo.   

Let op! u betaalt wel zelf de kosten van € 26,60 bij verlies of diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart.