Geld inzamelen

Aanpak

Een collectevergunning kunt u online aanvragen. Onder beschrijving kiest u het juiste online formulier. U moet uw aanvraag minimaal 3 weken voor de collectedatum indienen. 

Beschrijving

Om een collecte of (geld)inzamelactie te houden moet u een collectevergunning aanvragen. Voor een inzameling in besloten kring heeft u geen vergunning nodig. Landelijk is er een schema opgesteld van de perioden waarin landelijke verenigingen collecteren. U vindt het schema op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Plaatselijke organisaties kunnen hun collectes organiseren in de vrije periode. 

Collectestaat
Binnen 14 dagen na afloop van de collecte dient u de opbrengst schriftelijk te melden met behulp van het formulier collectestaat. Doet u dat niet, dan kunnen wij een volgend collecteverzoek afwijzen.

Voorwaarden

Welke instanties mogen collecteren?

  • organisaties met een CBF-erkenning
  • Maastrichtse organisaties die minimaal 3 jaar bestaan en waarvan de opbrengst ten goede komt van de organisatie

Bij de vergunning geldt

  • dat deze een week geldig is
  • dat u de opbrengst doorgeeft aan de gemeente
  • dat u gebruik maakt van verzegelde collectebussen 
  • dat de collectant tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kan tonen
  • dat u niet op zondag mag collecteren, mits u hiervoor een dringende reden kunt aangeven en wij hiervoor toestemming verlenen

Kosten

  • € 39,90 online aanvraag
  • € 43,95 schriftelijke aanvraag

U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.