Geluidswagen gebruiken

Aanpak

U mag alleen gebruik maken van een geluidswagen met muziek of reclameboodschappen, als u hier een ontheffing voor heeft. Binnen de singels is het gebruik maken van een geluidswagen verboden.

U kunt u ontheffing schriftelijk aanvragen of u stuurt uw aanvraag per e-mail naar openbareruimte@maastricht.nl. In u aanvraag vermeldt u:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de reden
  • de datum
  • de tijdstippen
  • de route

Een ontheffing moet minimaal 4 weken voorafgaand aan het gebruik zijn aangevraagd. 

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

  • ontheffing online aanvraag: € 126,45 per dag tot een maximum van € 502,00
  • ontheffing schriftelijke aanvraag: € 139,10 per dag tot een maximum van 539,15

U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

Wetgeving

Landelijke wetten