Geluidzonering industrieterrein en akoestisch onderzoek

Aanpak

Vraag ons eerst om advies en neem contact op via 14 043 met iemand van team vergunnen Wabo. Zij geven u ook aan wat u nodig heeft om de melding te maken. Dit is onder andere:

  • akoestisch model
  • een akoestisch rapport

de formulieren voor de Wet Milieubeheer als u akoestisch onderzoek laat doen in het kader van de Wet Milieubeheer.

Beschrijving

Sommige industrieterreinen zijn aangewezen als gezoneerde industrieterreinen. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat het geluid op deze industrieterreinen binnen de afgesproken zone blijft.

Als u een bedrijf wilt oprichten in een gezoneerd gebied of uw bedrijf in een gezoneerd gebied verandert dan moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren om te bepalen of de activiteiten van uw bedrijf zorgen voor geluidshinder.Dit geldt ook als u een melding of vergunning milieubeheer aanvraagt.

Contact

Team Vergunnen Wabo

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043

Wetgeving

Landelijke wetten