Gevaarlijke stoffen vervoeren

Aanpak

Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moet u schriftelijk een ontheffing aanvragen bij team vergunnen. In uw brief vermeldt u:

  • Om welke soort transport het gaat
  • Waarom de gevaarlijke stoffen verplaatst moeten worden

Beschrijving

Het vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen op aangewezen transportwegen. U heeft een ontheffing nodig als u gevaarlijke stoffen over andere wegen vervoeren wilt vervoeren. Er moet een geldige reden zijn waarom u het vervoer waarvoor u een ontheffing aanvraagt niet anders kunt regelen.. 

Voorwaarden

Als uw aanvraag in strijd is met de openbare veiligheid wordt uw verzoek geweigerd.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst beslissen wij over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

De kosten voor de ontheffing zijn: € 182,70.

Wetgeving

Landelijke wetten