Gevonden of verloren voorwerpen melden

melden

Aanpak

Iets verloren?
Bent u iets verloren? Kijk op verlorenofgevonden.nl of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden. Als iemand uw spullen op die website heeft geregistreerd, kan het een paar dagen duren voordat u ze daar kunt terugvinden.

Bent u iets verloren in een openbaar gebouw of in het openbaar vervoer? Neem dan contact op met de beheerder.

Is uw paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen? Aangifte doen bij de politie is niet nodig. Laat ons wel een verklaring van vermissing opstellen. Zo voorkomt u misbruik.

Iets gevonden?
Gevonden voorwerpen kunt u thuis bewaren of inleveren bij het GemeenteLoket. Inleveren is

  • verplicht als u een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart hebt gevonden
  • raadzaam als u sleutels hebt gevonden
  • mogelijk als u een gevonden voorwerp liever niet thuis bewaart

Paspoort / identiteitskaart
Paspoorten en identiteitskaarten mogen wettelijk niet meer worden teruggegeven aan de eigenaar. Om identiteitsfraude te voorkomen, moet u een gevonden paspoort of ID-kaart daarom inleveren bij het GemeenteLoket. Wij registreren deze documenten en vernietigen ze daarna.

Rijbewijs / sleutels
Lever een gevonden rijbewijs of sleutels in bij het GemeenteLoket. Wij voorkomen misbruik en bewaren deze voorwerpen in een kluis. Ook registreren we het gevonden voorwerp op verlorenofgevonden.nl zodat de eigenaar het kan terugvinden.

Thuis bewaren: rechten en plichten
Bewaart u een gevonden voorwerp thuis? Registreer het dan op verlorenofgevonden.nl zodat de eigenaar het kan terugvinden. Het kan een paar dagen dagen duren voordat het voorwerp op die website staat vermeld. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de staat van het voorwerp.

Meldt de eigenaar zich binnen een jaar (de wettelijke bewaartermijn), dan moet u het voorwerp binnen een week naar de gemeente brengen zodat de eigenaar het daar kan ophalen. Meldt de eigenaar zich niet of te laat, dan mag u het gevonden voorwerp houden.

Fiets kwijt of gevonden
Bent u uw fiets kwijt of heeft u een fiets gevonden? Meld dit dan via verlorenofgevonden.nl
De gemeente haalt weesfietsen, fietswrakken of foutgeparkeerde fietsen op en bewaart ze in het fietsdepot:

Sint Gerardusweg 39
6224 LV Maastricht

Openingstijden:

Maandag van 13.00 tot 17.00 uur

Donderdag van 15.30 tot 16.30 uur

Is uw fiets door ons weggehaald omdat die fout geparkeerd stond? Dan moet u kunnen aantonen dat de fiets van u is. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de fietssleutel moet meebrengen. Neem ook uw identiteitsbewijs mee.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41