Grafsteen plaatsen

Aanpak

De steenhouwer of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning voor u aan bij de gemeente. De volgende gegevens zijn er nodig:

  • uw naam en adres;
  • afmeting, materiaal en tekst van het gedenkteken;
  • het grafnummer.

Beschrijving

U mag bij het graf van een overledene een grafsteen, gedenkplaat of graftuin plaatsen. De vergunning die u hiervoor nodig heeft, regelt de steenhouwer meestal.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor de aanvraag, namelijk:

  • het gedenkteken moet binnen de ruimte van het graf geplaatst worden;
  • het gedenkteken moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan;
  • u moet de regels in de wet volgen.

Contact

Begraafplaats Tongerseweg

Bezoekers adres
Tongerseweg 292
6215 AC Maastricht

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente over uw aanvraag. Deze termijn mag een keer verlengd worden.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken na de beslissing op uw aanvraag kunt u bezwaar maken. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor de kosten van het plaatsen van een gedenkteken verwijzen we u naar de website van begraafplaats Tongerseweg.

Overig

Verwijzingen