Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)

melden

Beschrijving

Grond afvoeren of grondverzet moet u meestal melden, omdat er allerlei regels van toepassing zijn. Vervuilde grond bijvoorbeeld, moet worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf en wordt gedaan door een erkende transporteur. In sommige gevallen zijn er wettelijke eisen van toepassing op een specifieke locatie. Dan kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld de flora- en faunawetgeving of moet er eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden.

Meer informatie hierover leest u in de brochure Meldingsverplichtingen grond, bagger en bouwstoffen.

De melding maakt u online bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.