Herbegraven of alsnog cremeren

Beschrijving

Als u wilt dat uw dierbare overledene een andere plek krijgt of op een hele andere begraafplaats komt te liggen, dan kunt u een vergunning tot herbegraven aanvragen. U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.

Vaak doet de begrafenisondernemer de vergunningaanvraag voor u. De burgemeester verleent de vergunning.

Voorwaarden

De grafeigenaar is de enige die de vergunning kan aanvragen. Hij of zij kan wel de opdracht geven aan de begrafenisondernemer om deze aan te vragen.

Contact

Begraafplaats Tongerseweg

Bezoekers adres
Tongerseweg 292
6215 AC Maastricht

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente over uw aanvraag. Deze termijn mag een keer verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor de kosten van het herbegraven of cremeren verwijzen we u naar de website van begraafplaats Tongerseweg.

Wetgeving

Landelijke wetten