Honden uitlaten

Let op

Vanaf 18 december tot en met 3 januari worden alle hondenpoep bakken afgesloten als preventie tegen vernieling door vuurwerk. Aan alle bakken komt een groene afvalzak te hangen waarin u uw hondenzakje kunt achterlaten.

Beschrijving

Aanlijnen
Als u uw hond uitlaat binnen de bebouwde kom moet uw hond, met uitzondering van een hulphond, altijd aan de lijn. Behalve in de hondenlosloopgebieden, daar mag u uw hond wel loslaten. Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het om een verharde weg of een openbare plek gaat zoals een sportpark, recreatieterrein of andere plek in gemeentelijk beheer.

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht wel of niet geldt. Of een algeheel verbod van kracht is. Dit staat aangegeven met borden. U mag uw hond nooit uitlaten op kinderspeelplaatsen en speelweides of in zandbakken. 

Opruimplicht hondenpoep
Als u uw hond uitlaat binnen de bebouwde kom moet u altijd de hondenpoep zelf opruimen. Met uitzondering van een hulphond. U kunt hier een eigen zakje voor gebruiken, maar er zijn ook speciale hondenpoepzakjes verkrijgbaar. U gooit het zakje met de hondenpoep weg in een van de hondenpoepbakken. Buiten de bebouwde kom geldt deze plicht niet, behalve op een verharde weg of een openbare plek, zoals een sportpark, recreatieterrein of andere plek in gemeentelijk beheer.

Losloopgebieden
hondenlosloopgebieden en hondenspeelplaatsen zijn door het college aangewezen gebieden waar honden mogen loslopen, maar wél een opruimplicht geldt met uitzondering van een hulphond. 

Hondenbelasting
U moet bij de BsGW doorgeven hoeveel honden u bezit of als er wijzigingen zijn. Kijk op de de productpagina hondenbelasting voor meer informatie hierover.

Voorwaarden

  • Binnen de bebouwde kom en in natuurgebieden loopt uw hond aan de lijn
  • In een hondenlosloopgebied mag uw hond loslopen
  • Uw hond mag niet in speeltuinen, speelveldjes en zandbakken lopen. Ook aangelijnd mag u daar niet met uw hond komen
  • Op begraafplaatsen en bloemperken van de gemeente mag uw hond niet komen
  • U ruimt zelf de hondenpoep op

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Kosten

U krijgt een boete van:

  • € 90,00 als uw hond losloopt in de bebouwde kom
  • € 140,00 als uw hond losloopt in een speelterrein
  • Hier komen administratiekosten bij