Horecabedrijf beginnen

Beschrijving

Wilt u een horecabedrijf in de gemeente Maastricht overnemen of beginnen? Dan heeft u een vergunning nodig. Wilt u weten wat u daarvoor allemaal moet regelen en aan welke regels u moet voldoen? Vraag dan om een vooroverleg met een casemanager horeca via horeca@maastricht.nl.

Via bestemmingsplan, inzage kunt u zelf alvast checken of uw plan past in het bestemmingsplan.

Hotel beginnen of uitbreiden

Voor het vestigen van een nieuw hotel of het uitbreiden van een bestaand hotel moet u aantonen dat dit minstens 15 tot 20 procent extra verblijfsgasten oplevert die anders niet in Maastricht zouden komen.

  • Dien eerst een principeverzoek in via horeca@maastricht.nl. Wij toetsen uw plan dan alvast op ruimtelijke ordening, welstand, verkeer, wonen en dergelijke.
  • Eerste toets positief? Dan kunt u de haalbaarheid van uw plannen uitwerken met behulp van het toetsingskader voor uitbreiden of vestigen hotel.
  • Beoordelen wij uw haalbaarheidstudie positief? Dan kunt u de omgevingsvergunning aanvragen.

Bedrijfscontactpunt

De gemeente heeft een centraal aanspreekpunt voor (startende) ondernemers in Maastricht: het Bedrijfscontactpunt.

Het Bedrijfscontactpunt: 

  • geeft antwoord op vragen over bedrijfshuisvesting, vergunningen, bestemmingsplannen
  • geeft advies
  • bemiddelt