Individuele inkomenstoeslag

Aanpak

U kunt individuele inkomenstoeslag online aanvragen met DigiD via de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Dat is de regionale sociale dienst van zes gemeenten in Zuid-Limburg. Het betreft de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

 • Kies de gemeente waar u woont.
 • Tijdens uw aanvraag kunt u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag.
 • Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.

Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier op de website www.socialezaken-mh.nl. Of haal het formulier op bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Beschrijving

Als u lange tijd een laag inkomen heeft of een bijstandsuitkering heeft kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 x per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden opnieuw een toeslag aanvragen.

Stuur uw aanvraag op tijd in, want de toeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Voorwaarden

 • U krijgt nog geen AOW.
 • U heeft voldoende moeite gedaan om uw inkomen te verbeteren.
 • Uw vermogen is € 6.020,- (voor alleenstaanden) of € 12.040,- (voor alleenstaande ouders en gehuwden). Heeft u een eigen huis, dan mag er niet meer dan € 50.800 eigen vermogen in het huis zitten 
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft 3 jaar of langer een bijstandsuitkering of een andere uitkering op bijstandsniveau
 • Uw partner moet aan dezelfde voorwaarden voldoen
 • U heeft DigiD nodig als u online wilt aanvragen

U komt niet in aanmerking als u de afgelopen 3 jaar:

 • Een opleiding of studie heeft gevolgd, waarbij een tegemoetkoming in de schoolkosten en/of studiefinanciering heeft ontvangen
 • In de gevangenis heeft gezeten
 • Langer dan 28 dagen per kalenderjaar niet in Nederland bent geweest
 • Een verlaging van uw bijstandsuitkering heeft gehad omdat u verplichtingen niet bent nagekomen

Termijn

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

U ontvangt een toeslag van:

 • € 553,00 voor gehuwden 
 • € 497,00 voor alleenstaande ouders 
 • € 397,00 voor alleenstaanden

Wetgeving

Landelijke wetten