Individuele inkomenstoeslag

Aanpak

U kunt individuele inkomenstoeslag online aanvragen met DigiD. Kies onder het kopje Formulier het juiste aanvraagformulier. Tijdens uw aanvraag kunt u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.

Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier op de website www.socialezaken-mh.nl. Of haal het formulier op bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Beschrijving

Als u lange tijd een laag inkomen heeft of een bijstandsuitkering heeft kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 x per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden opnieuw een toeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de toeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Voorwaarden

 • U krijgt nog geen AOW.
 • U heeft voldoende moeite gedaan om uw inkomen te verbeteren.
 • Uw vermogen is € 6.020,- (voor alleenstaanden) of € 12.040,- (voor alleenstaande ouders en gehuwden). Heeft u een eigen huis, dan mag er niet meer dan € 50.800 eigen vermogen in het huis zitten 
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft 3 jaar of langer een bijstandsuitkering of een andere uitkering op bijstandsniveau
 • Uw partner moet aan dezelfde voorwaarden voldoen
 • U heeft DigiD nodig als u online wilt aanvragen

U komt niet in aanmerking als u de afgelopen 3 jaar:

 • Een opleiding of studie heeft gevolgd, waarbij een tegemoetkoming in de schoolkosten en/of studiefinanciering heeft ontvangen
 • In de gevangenis heeft gezeten
 • Langer dan 28 dagen per kalenderjaar niet in Nederland bent geweest
 • Een verlaging van uw bijstandsuitkering heeft gehad omdat u verplichtingen niet bent nagekomen

Contact

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Termijn

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

U ontvangt een toeslag van:

 • € 553,00 voor gehuwden 
 • € 497,00 voor alleenstaande ouders 
 • € 397,00 voor alleenstaanden

Wetgeving

Landelijke wetten