Individuele studietoeslag aanvragen

aanvragen

Aanpak

U kunt uw studietoeslag schriftelijk aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. U stuurt mee:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een bewijs van uw inkomen (bijvoorbeeld salarisstroken of uitkeringsspecificaties)
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • bewijs van uw burgerservicenummer (BSN)
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • bericht van het UWV waarin is vastgesteld dat u arbeidsbeperkt bent of dat bij u sprake is van een medische urenbeperking
 • en minimaal een bewijs van studiefinanciering of,
 • een bewijs van tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) of,
 • bewijs van inschrijving bij uw opleiding

Beschrijving

Bent u student maar heeft u een beperking waardoor u niet of nauwelijks iets kunt bijverdienen, dan kunt u een individuele studietoeslag aanvragen. Deze wordt maandelijks uitbetaald. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele studietoeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Voorwaarden

 • u bent minimaal 18 jaar oud.
 • heeft een beperking.
 • ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • u heeft geen of weinig vermogen.
 • kunt wel werken, maar u verdient minder dan het minimumloon
 • uw inkomen is niet hoger dan 100% van de bijstandsnorm
 • u bent alleenstaand en uw vermogen is maximaal € 6.020,- 
 • u bent alleenstaande ouder of gehuwd en uw vermogen is maximaal € 12.040,-
 • u heeft een eigen huis en er zit niet meer dan € 50.800,- eigen vermogen in uw huis

Contact

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Termijn

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

U ontvangt

 • € 213,00 per maand voor personen jonger dan 21 jaar 
 • € 256,00 per maand voor personen van 21 jaar 
 • € 298,00 per maand voor personen van 22 jaar 
 • € 355,00 per maand voor personen van 23 jaar en ouder

Verdient u met een (bij)baan € 150,00 dan wordt u niet gekort. Zijn de inkomsten hoger dan € 150,00, dan wordt het teveel aan inkomsten in mindering gebracht op de studietoeslag.