Industrie- of bedrijfsterrein, uitgifte

Beschrijving

De gemeente Maastricht verkoopt grond of geeft eigen terreinen uit in erfpacht. Op deze grond kunnen bedrijven neergezet worden. De gemeente houdt onder andere rekening met het bestemmingsplan, de milieueisen en de economische verdeling.

Voorwaarden

Om een bedrijfsterrein te kunnen krijgen moet de gemeente uw bedrijfsplan goedkeuren.

Contact

Neem contact op met het bedrijfscontactpunt.

Bezwaar en beroep

Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Wetgeving

Landelijke wetten