Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Aanpak

U moet een IOAZ uitkering aanvragen voordat u stopt met uw bedrijf. Hiervoor kunt u per e-mail contact opnemen het zelfstandigenloket@maastricht.nl. Als u een afspraak maakt, dan moet u in elk geval meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een huurcontract of eigendomsbewijs van uw woning
  • bankafschriften van de afgelopen periode
  • de boekhouding van de laatste 3 jaar 

Beschrijving

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf, maar u heeft nog geen ander werk. Dan kan uw inkomen lager uitvallen dan het wettelijke minimum. U kunt dan een inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) uitkering aanvragen die uw inkomen en dat van uw eventuele partner aanvult tot het sociaal minimum. De uitkering hangt af van uw gezamenlijke inkomen. Ook als gedeeltelijk arbeidsongeschikte heeft u mogelijk recht op een IOAZ-uitkering.

Voorwaarden

U kunt een IOAZ krijgen als u:

  • 55 jaar of ouder bent en nog geen AOW krijgt
  • minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland werkt, of de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland was
  • binnen 1,5 jaar gaat stoppen met uw onderneming
  • per jaar minstens 1.225 uur heeft gewerkt in uw eigen bedrijf (werkte u met uw partner samen in het bedrijf, dan moet u minimaal 875 uur hebben gewerkt en uw partner minimaal 525 uur)

Hierbij geldt:

  • U heeft sollicitatieplicht tot aan uw AOW-leeftijd. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kan helpen met het vinden van ander werk. Deze plicht geldt ook voor alleenstaande ouders.
  • Alle plichten gelden ook voor uw partner.

Soms kunt u een tijdelijke ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. Dan hoeft u tijdelijk geen werk te zoeken. Wij bepalen per persoon of hiervoor een dringende reden is. 

Contact

Bbz-uitkering of IOAZ-uitkering gemeente Maastricht (meneer Brauers)

Tel: 043 350 48 14

Bbz-uitkering of IOAZ-uitkering gemeente Valkenburg a/d Geul, Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (meneer Jonkhout)

Tel: 043 350 48 47

Bbz-uitkering of IOAZ-uiterking gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals (meneer Ossewaarde)

Tel: 043 350 49 38

Bbz-uitkering of IOAZ-uitkering gemeente Stein, Beek en Sittard-Geleen (de heer Vossen)

Tel: 043 350 46 95

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.