Inrit, vergunning

aanvragen

Aanpak

Als u uw inrit wilt aanleggen, verbreden of wijzigen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Omgevingsloket online.

Als er voor het maken van de uitrit werk gedaan moet worden op gemeentegrond voeren wij zelf deze werkzaamheden uit. U moet hiervoor betalen.

Beschrijving

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een inrit te maken, de weg te veranderen, de stoep te verlagen of een bestaande inrit te veranderen.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 8 weken beslissen wij op uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

de vergunning: € 176,40

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt zijn er vaak nog andere kosten. De gemeente brengt plankosten in rekening. Hiervoor geldt een rekeningmodel en er is een maximum bedrag aan verbonden