Inzage bestemmingsplan

afspraak maken

Beschrijving

In het bestemmingsplan staat beschreven waar in een bepaald gebied wel of niet gebouwd mag worden en welke eisen daarbij gelden. Er staat ook in waar plaats is winkels, horeca en woningen. Onze bestemmingsplannen kun u online raadplege via www.ruimtelijkeplannen.nl. Nieuwe of aangepast bestemmingsplannen worden gepubliceerd via 1Maastricht, de staatscourant en op onze pagina ruimtelijke plannen. Als u inzage wilt bij het GemeenteLoket moet u hiervoor een afspraak maken.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Gemeentebestuur

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 043 350 40 00
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De procedure is afgerond als het bestemmingsplan in werking treedt en daarmee onherroepelijk is geworden. Dit verschilt per bestemmingsplan en kan tot enkele maanden duren.

Bezwaar en beroep

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, volgt een vooraankondiging in huis-aan-huisblad 1Maastricht. Het plan is dan nog niet ter inzage gelegd en u kunt nog niet reageren.

Vanaf het moment dat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage is gelegd, kunt u uw reactie op het plan aan de gemeente doorgeven. De inzagetermijn wordt vooraf gepubliceerd.

Het plan wordt nog een keer ter inzage gelegd nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Ook deze termijn wordt gepubliceerd. Vanaf de eerste dag van de inzagetermijn, heeft u 6 weken om uw beroep in te dienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen in beroep gaan:

  • als u eerder heeft gereageerd op het ontwerp-bestemmingsplan
  • als u kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest om te reageren op het ontwerp-bestemmingsplan
  • als de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp en u bedenkingen heeft tegen deze wijzigingen

In elke bekendmaking vindt u informatie over de ter inzage legging en de mogelijkheid in beroep te gaan.

Wetgeving

Landelijke wetten