Inzage ontwerp omgevingsvisie

Afspraak maken

Aanpak

Wilt u inzage in de ontwerp omgevingsvisie? Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daarvoor van 13 september tot en met 24 oktober 2019 ook terecht bij het GemeenteLoket. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Beschrijving

Hoe zorgen we er voor dat Maastricht een prachtige stad blijft om in te wonen, werken en verblijven? Hoe kunnen we de kwaliteit van leven voor haar inwoners (nog) verder verbeteren? En hoe versterken we de functie van Maastricht als motor voor de (Eu)regionale economie? 

Gemeente Maastricht beantwoordt deze en andere vragen in de Ontwerp Omgevingsvisie 2040. De visie geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkeling op langere termijn weer van de fysieke leefomgeving; dat wil zeggen van het geheel van ruimte (inclusief gebouwen), water, milieu (lucht en bodem), natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed in Maastricht.

De Ontwerp Omgevingsvisie 2040 ligt ter inzage van 13 tot en met 24 oktober 2019. Op afspraak kunt u de stukken bekijken bij het GemeenteLoket. Uw zienswijze is welkom.

Zienswijze indienen
U kunt uw zienswijze indienen op 3 manieren:

  • Digitaal
    Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via post@maastricht.nl onder vermelding van 'ontwerp omgevingsvisie'
  • Post
    Stuur uw zienswijze naar Gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ, Maastricht onder vermelding van 'ontwerp omgevingsvisie'
  • Mondeling
    Tijdens kantooruren kunt u een afspraak plannen via tel. 043 350 45 98

Na sluiting van de zienswijzeprocedure worden de zienswijzen verwerkt in de definitieve Omgevingsvisie Maastricht 2040. Die wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting in december 2019 / januari 2020.