Inzamelen huishoudelijk afval

Beschrijving

Uw huishoudelijk afval wordt 1 of tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald. U gebruikt hiervoor de rood witte restzak. Groente- fruit en tuinafval (gft) moet in de daarvoorbestemde container. Glas, papier, karton en PMD kunt u gescheiden inleveren bij een milieuperron in uw buurt. Groter of klein chemisch afval kunt u inleveren bij een van de milieuparken. Meer informatie over openingstijden en tarieven vindt u op de website van de milieuparken.

Recyclen
De gemeente helpt u bij het zoveel mogelijk recyclen en hergebruiken van afval:

 • Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt wekelijks of tweewekelijks (afhankelijk van waar u woont; zie uw afvalkalender, link naar tegeltje in  www.besteuitafval.nl) aan huis ingezameld;
 • Glas, Papier en karton en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) kunt u brengen naar een van de 57 milieuperrons, die dicht bij u in de wijk liggen;
 • Diverse recyclebare afvalsoorten kunt u brengen naar een van de regionale milieuparken, waarvan er drie in de gemeente Maastricht liggen;
 • Textiel wordt vier keer per jaar aan huis opgehaald via charitatieve instellingen;
 • Oud papier wordt maandelijks aan huis opgehaald via verenigingen;
 • Bruikbare spullen kunt u aanbieden of laten ophalen door Kringloop Zuid.


Na recycling
Het restafval dat overblijft, nadat u bovengenoemde recyclebare afvalstoffen heeft gescheiden, kunt u op de volgende manieren kwijt:

 • Via een rood-witte restafvalzak verkrijgbaar bij de verkooppunten. Die zak wordt wekelijks of tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald. Dit is afhakelijk van waar u woont. U vindt dit terug op uw afvalkalender.
 • Voor wooncomplexen waar ondergrondse restafvalcontainers zijn: u kunt het restafval met uw milieupas tegen betaling aanbieden in zakken in de ondergrondse container.
 • U kunt ook zakken met restafval tegen betaling brengen naar de regionale milieuparken.
 • Voor Grof Houdelijk Afval, bijvoorbeeld meubels, bankstellen, hout en puin, kunt u tegen betaling aanbieden bij de regionale milieuparken. U kunt het ook tegen betaling laten ophalen door MTB.

Het afval dat u voor recycling en hergebruik scheidt en aanbiedt, wordt bij erkende verwerkers verwerkt tot nieuwe producten (bv. compost, karton). Zo blijven waardevolle grondstoffen bewaard en leiden een tweede leven.

kosten
Ongescheiden restafval en ongescheiden grof huishoudelijk afval wordt helaas verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Daarbij gaan waardevolle grondstoffen verloren. Dat is niet goed voor het milieu en ook niet goed voor uw portemonnee. Het inleveren van ongescheiden restafval kost u extra geld. Het inleveren van gescheiden, voor recycling bruikbaar afval, is in de meeste gevallen gratis.

Afvalkalender
U kunt van uw buurt de afvalkalender downloaden. Hierop ziet u wanneer welk soort afval bij u wordt opgehaald. Meer informatie over afval scheiden vindt u in onze overzicht

klachten / meldingen
Signaleert u zwerfafval of andere overlast of is uw afval niet opgehaald dan kunt u doorgeven via de Maastricht meldt app.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Kosten

 • Rode restzak, 25 liter: € 0,49
 • Rode restzak, 50 liter: € 0,83