Inzamelen huishoudelijk afval

Aanpak

Download de Milieu App

In deze app vindt u een persoonlijke afvalkalender met alarmfunctie, een digitale milieupas, een kaart met alle milieuperrons in de omgeving, informatie over de milieuparken en kringloopcentra in de regio en een afvalscheidingswijzer die per afvalsoort laat zien waar u het afval kunt inleveren. Download de app via www.besteuitafval.nl/milieu-app.

Beschrijving

Uw huishoudelijk afval wordt huis-aan-huis opgehaald. U gebruikt hiervoor de rood-witte restzak. Groente-, fruit- en tuinafval (gft) moet in de daarvoor bestemde container. Glas, papier, karton en PMD (plastic- en metaalverpakkingen en drankkartons) kunt u gescheiden inleveren bij een milieuperron in uw buurt. Groter of klein chemisch afval kunt u inleveren bij een van de milieuparken. Meer informatie over openingstijden en tarieven vindt u op de website van de milieuparken.

Recyclen

De gemeente helpt u bij het zoveel mogelijk recyclen en hergebruiken van afval:

 • groente-, fruit- en tuinafval wordt wekelijks of tweewekelijks aan huis ingezameld - raadpleeg de afvalkalender voor de ophaaldata
 • glas, papier, karton en PMD (plastic- en metaalverpakkingen en drankkartons) kunt u naar een van de milieuperrons in uw wijk brengen
 • diverse recyclebare afvalsoorten kunt u brengen naar een van de regionale milieuparken, waarvan er drie in de gemeente Maastricht liggen
 • textiel wordt vier keer per jaar aan huis opgehaald via charitatieve instellingen
 • oud papier wordt maandelijks aan huis opgehaald via verenigingen
 • bruikbare spullen kunt u aanbieden of laten ophalen door Kringloop Zuid


Restafval

Het restafval dat overblijft, nadat u bovengenoemde recyclebare afvalstoffen heeft gescheiden, kunt u op de volgende manieren kwijt:

 • Via een rood-witte restzak verkrijgbaar bij de verkooppunten. Die zak wordt wekelijks of tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald. Kijk op uw afvalkalender voor hoe, waar en wanneer u uw afval mag aanbieden.
 • Voor wooncomplexen waar ondergrondse restafvalcontainers zijn: u kunt het restafval met uw milieupas tegen betaling aanbieden in zakken in de ondergrondse container.
 • U kunt ook zakken met restafval tegen betaling brengen naar de regionale milieuparken.
 • Grof Houdelijk Afval zoals meubels, bankstellen, hout en puin, kunt u tegen betaling aanbieden bij de regionale milieuparken. Ook kunt u tegen betaling grofvuil laten ophalen.

Het afval dat u voor recycling en hergebruik aanbiedt, wordt bij erkende verwerkers verwerkt tot nieuwe producten (bijvoorbeeld compost en karton). Zo blijven waardevolle grondstoffen bewaard en leiden een tweede leven.
Ongescheiden restafval en ongescheiden grof huishoudelijk afval wordt helaas verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Daarbij gaan waardevolle grondstoffen verloren. Dat is niet goed voor het milieu en ook niet goed voor uw portemonnee. Het inleveren van ongescheiden restafval kost u extra geld. Het inleveren van gescheiden, voor recycling bruikbaar afval, is in de meeste gevallen gratis.

Klachten / meldingen

Signaleert u zwerfafval of andere overlast of is uw afval niet opgehaald? Dan kunt u dat doorgeven via de Maastricht meldt app.

Kosten

 • restzak 25 liter: € 11,20 per rol = 20 zakken
 • restzak 50 liter: € 9,60 per rol = 10 zakken