Kadastrale gegevens

aanvragen

Aanpak

Om kadastrale gegevens aan te vragen, geeft u door:

  • een adres, of
  • een kadastrale perceelsaanduiding

Beschrijving

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel

Contact

Kijk voor meer informatie op de site van het Kadaster of neem contact op met de gemeente.

De meer precieze gegevens kunt u bij het Kadaster Limburg vragen. Wilt u alleen algemene informatie? Kom dan naar het GemeenteLoket. U kunt een afspraak maken op de website.

Maak een afspraak met de gemeente. Dit kan met DigiD via de link. U kunt dan via Mijn GemeenteLoket uw afspraak bekijken en veranderen. Nadat u bent ingelogd via DigiD, ziet u eerst een scherm met uw naam en telefoonnummer. Daarna ziet u een kalender. Hierop kunt u een datum kiezen om een afspraak te maken.

U kunt ook een afspraak maken zonder DigiD. Dan kunt u uw afspraak niet volgen of later wijzigen.

Zonder afspraak langskomen kan ook. Dit kan tijdens de openingstijden.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Kosten

Kijk op de website van het Kadaster voor de tarieven.

Wetgeving

Landelijke wetten