Kiezerspas aanvragen

Aanpak

U kunt een kiezerspas aanvragen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarmee kunt u bij elk stembureau in Nederland stemmen. Dat kan op twee manieren:

  • online (met DigiD) - tot en met 20 mei
  • persoonlijk bij het GemeenteLoket - vanaf 13 mei tot en met 22 mei 12.00 uur
    Voor het aanvragen van een kiezerspas hoeft u geen afspraak te maken. Loop gewoon binnen tijdens de reguliere openingstijden van het GemeenteLoket en neem uw stempas mee. U ontvangt de kiezerspas meteen bij het GemeenteLoket.

Verlies
Bij verlies van uw kiezerspas kunnen wij u helaas geen nieuwe kiezerspas verstrekken.

Kunt u niet zelf gaan stemmen?
Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen voor de Europese verkiezingen.

Beschrijving

Bij sommige verkiezingen mag u ook in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven. U kunt dan bijvoorbeeld stemmen in de gemeente waar u werkt. Om te stemmen in een andere gemeente moet u een kiezerspas hebben. Deze vraagt u voor de verkiezingen aan.

U mag in een andere gemeente stemmen voor:

  • de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen
  • een (raadgevend) referendum
  • de Tweede Kamerverkiezingen
  • de verkiezingen voor het Europees Parlement

Bij de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen mag u alleen in uw eigen provincie stemmen.

Voorwaarden

Voor de verkiezingen voor het Europees Parlement kunt u uw stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Hiervoor hebt u wel een kiezerspas nodig. Met een stempas kunt u alleen stemmen in uw woonplaats.