Kiezerspas aanvragen

Aanpak

U kunt een kiezerspas aanvragen voor de Provinciale Statenverkiezingen en/of de waterschapsverkiezingen. Daarmee kunt u bij elk stembureau in Limburg stemmen. Dat kan op drie manieren:

 • online (met DigiD) - tot en met 15 maart
 • schriftelijk: door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente - tot uiterlijk 15 maart
  Stuur uw stempas mee. U ontvangt de kiezerspas per post.
 • persoonlijk bij het GemeenteLoket - vanaf 11 maart tot en met uiterlijk 19 maart 12.00 uur
  Voor het aanvragen van een kiezerspas hoeft u geen afspraak te maken. Loop gewoon binnen tijdens de reguliere openingstijden van het GemeenteLoket en neem uw stempas mee. U ontvangt de kiezerspas meteen bij het GemeenteLoket.

Verlies
Bij verlies van uw kiezerspas kunnen wij u helaas geen nieuwe kiezerspas verstrekken.

Kunt u niet zelf gaan stemmen?
Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen voor de Provinciale Staten- en/of de waterschapsverkiezingen.

Beschrijving

Bij sommige verkiezingen mag u ook in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven. U kunt dan bijvoorbeeld stemmen in de gemeente waar u werkt. Om te stemmen in een andere gemeente moet u een kiezerspas hebben. Deze vraagt u voor de verkiezingen aan.

U mag in een andere gemeente stemmen voor:

 • de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen
 • een (raadgevend) referendum
 • de Tweede Kamerverkiezingen
 • de verkiezingen voor het Europees Parlement

Bij de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen mag u alleen in uw eigen provincie stemmen.

Voorwaarden

Voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen kunt u uw stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in Limburg. Hiervoor hebt u wel een kiezerspas nodig. Met een stempas kunt u alleen stemmen in uw woonplaats.