Klacht over de gemeente

Aanpak

Als u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente, dan kunt u hierover een klacht indienen via klachtencommissie@remove-memaastricht.nl.

In uw e-mail geeft u aan wanneer en waar iets is gebeurd en beschrijft u in logische volgorde wat er precies is gebeurd. Wij nemen vervolgens contact met u op. U mag uw klacht ook indienen per post, of persoonlijk aan de balie bij het GemeenteLoket.

Klachten over beleid niet mogelijk
U kunt geen klacht indienen over gemeentelijk beleid of besluiten van de gemeente. Als u het niet eens bent met besluiten, dan moet u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover leest u op de productpagina bezwaarschrift indienen.

Openbare ruimte
Klachten of meldingen in de openbare ruimte kunt u online doorgeven of via de Maastricht meldt app. Kijk hiervoor op de pagina 'Melding doorgeven'. 

Bezwaar tegen een gemeentelijk besluit
Als u het niet eens bent met een gemeentelijke beslissing kijk dan op de pagina 'Bezwaar' hoe u uw bezwaarschrift kunt indienen.

Voorwaarden

U kunt een klacht indienen als u:

  • een klacht heeft over hoe door een medewerker, wethouder of onderdeel van de gemeente bent behandeld
  • Uw klacht niet gaat over besluit of beleid. Bijvoorbeeld de openingstijden of parkeerbeleid
  • uw klacht niet gaat over het onderhoud of overlast in de openbare ruimte. Deze klachten moet u melden via 'Maastricht Meldt app'
  • uw klacht niet ouder is dan 1 jaar. Na 1 jaar zijn wij niet meer verplicht om uw klacht te onderzoeken

Contact

Klachtencommissie

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992

Termijn

Binnen 14 weken ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. De maximale duur van de klachtenbehandeling is 14 weken, gerekend vanaf de datum waarop u uw klacht heeft ingediend tot en met de beantwoording. De basistermijn is 10 weken, maar wij kunnen deze termijn met 4 weken verlengen.

Niet tevreden?
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van u klacht dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Wetgeving

Landelijke wetten