Klacht over de gemeente

Aanpak

Als u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente, dan kunt u hierover online een klacht indienen:

Bezwaar tegen een gemeentelijk besluit
Als u het niet eens bent met een gemeentelijke beslissing kijk dan op de pagina 'Bezwaar' hoe u uw bezwaarschrift kunt indienen.

Klachten over beleid niet mogelijk
U kunt geen klacht indienen over gemeentelijk beleid. 

Openbare ruimte
Klachten of meldingen in de openbare ruimte kunt u online doorgeven of via de Maastricht meldt app. Kijk hiervoor op de pagina 'Melding doorgeven'. 

Voorwaarden

U kunt een klacht indienen als u:

  • een klacht heeft over hoe door een medewerker, wethouder of onderdeel van de gemeente bent behandeld
  • Uw klacht niet gaat over besluit of beleid. 
  • uw klacht niet gaat over het onderhoud of overlast in de openbare ruimte. Deze klachten moet u melden via 'Maastricht Meldt app'
  • uw klacht niet ouder is dan 1 jaar. Na 1 jaar zijn wij niet meer verplicht om uw klacht te onderzoeken

Contact

Klachtencommissie

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992

Termijn

Binnen 14 weken ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. De maximale duur van de klachtenbehandeling is 14 weken, gerekend vanaf de datum waarop u uw klacht heeft ingediend tot en met de beantwoording. De basistermijn is 10 weken, maar wij kunnen deze termijn met 4 weken verlengen.

Niet tevreden?
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van u klacht dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Wetgeving

Landelijke wetten