Klacht over de gemeente

Aanpak

U moet het volgende doen om een klacht te melden:

 • Beschrijf in uw klacht de gebeurtenissen of situatie zo volledig mogelijk.
 • Benoem de locaties, feiten of data zoveel mogelijk in de juiste volgorde.
 • Voeg kopieën van relevante stukken ter bewijsvoering bij.

Als u een klacht indient, probeert de gemeente die klacht samen met u op te lossen. De klachtencoördinator neemt binnen 1 week (telefonisch) contact met u op om de klacht te bespreken. Dat gesprek kan leiden tot:

 • een oplossing
 • een toezegging dat een maatregel wordt genomen
 • het aanbieden van een excuus

Kan de klachtencoördinator de klacht niet afhandelen? Dan neemt de klachtencommissie de klacht in behandeling. Wordt uw klacht in behandeling genomen, dan stelt de klachtencommissie een onderzoek in. Onderdeel van dit onderzoek is een hoorzitting. U krijgt dan de kans om uw klacht uit te leggen. Ook de medewerker of gemeentelijke instantie waarover u klaagt, mag reageren.

Beschrijving

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Of dat u ontevreden bent over de manier waarop uw vraag of verzoek is afgehandeld.

U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij de klachtencommissie van de gemeente. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waarom u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

Wilt u doorgeven dat het afval niet is opgehaald? Of bijvoorbeeld dat het onkruid te hoog staat? Dan kunt u dit doorgeven via de BuitenBeter-app of telefonisch via 14 043. Eerdere meldingen vindt u op de pagina Meldingen openbare ruimte.

Voorwaarden

Soms kunt u geen klacht indienen:

 • Als u nog bezwaar kunt maken tegen een besluit, moet u een bezwaar indienen.
 • U kunt geen klacht indienen tegen beslissingen.
 • Klachten over de staat van het onderhoud of overlast in de buitenruimte vallen niet onder de klachtencommissie.

U moet uw klacht binnen 1 jaar melden. De gemeente is na 1 jaar niet meer verplicht om de klacht te onderzoeken.

Contact

Stuur een brief of e-mail met uw klacht naar de klachtencommissie van de gemeente Maastricht. 

 • Post: Gemeente Maastricht, ter attentie van de secretaris, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht
 • E-mail: klachtencommissie@maastricht.nl

Klachtencommissie

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992

Bezwaar en beroep

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de klachtencommissie van de gemeente, leg de klacht dan voor aan de Nationale Ombudsman. Dit kan tot 1 jaar nadat de gemeente uw klacht behandeld heeft.

Wetgeving

Landelijke wetten

Vond u deze informatie nuttig?