Landmeetkundige gegevens opvragen

aanvragen

Beschrijving

Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen over de erfgrens of voor de aanvraag van een vergunning. De gemeente bepaalt de grens tussen uw erfgrens en die van een ander.

Wij verwerken en presenteren de meest uiteenlopende informatie door middel van kaartmateriaal. De volgende informatie kunt u digitaal of analoog aanvragen.

  • landmeetkundige inmetingen en maatvoeringswerkzaamheden
  • digitale en analoge kaartverwerking
  • in- en externe informatieverstrekking middels een (mobiele) kaartviewer. Met deze viewer wordt informatie snel opgehaald of gepresenteerd. Deze kunt u raadplegen op uw pc, tablet of app. U kunt circa 100 thema's raadplegen verdeeld over 25 categorieën.

Onze kaartinformatie is gekoppeld met verschillende basisregistraties zoals de;

  • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT)
  • Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)
  • Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten (WION)

Een afschrift van landmeetkundige gegevens kunt u aanvragen bij het Kadaster.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Wetgeving

Landelijke wetten