Leerlingenvervoer

aanvragen

Let op

Het formulier vervoersadvies school is verplicht. Zonder dit formulier nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. 

Aanpak

U kunt leerlingenvervoer online aanvragen met DigiD. Bij de aanvraag heeft u nodig: 

 • een vervoersadvies van de school
 • een kopie van uw bankpas
 • een verklaring over de aard van de handicap
 • voor BO en SBO: IB60-formulier; alleen van toepassing als uw gezamenlijk inkomen in 2015 lager was dan € 25.650
 • voor een SBO of school in cluster 4: een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband (SWV)

Beschrijving

Leerlingen uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Wij zorgen voor vervoer naar de dichtsbijzijnde school.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. Wij kunnen het volgende voor u regelen:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind met (eigen vervoer);
 • een vergoeding voor een fiets en/of openbaar vervoer; of
 • wij zorgen voor (aangepast) vervoer met een busje.

Structurele handicap
Leerlingen met een structurele handicap komen ook in aanmerking voor leerlingenvervoer als ze niet zelf of met begeleiding met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Dit kan een (blijvende) lichamelijke, geestelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap zijn.

Formulieren

Voorwaarden

Leerlingen die onderwijs volgen bij de volgende instellingen komen in aanmerking:

 • scholen voor basisonderwijs (BO)
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

Leerlingen moeten zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Daarom stimuleren wij het de fiets en het openbaar vervoer (OV). Als de afstand van huis naar school binnen de kilometergrens valt kunt u een tegemoetkoming aanvragen in de kosten. Wij berekenen de vergoeding op basis van het OV of de fiets of een combi. U krijgt geen financiele vergoeding als uw kind gebruik kan maken van (aangepast) vervoer met een bus.

Berekening kilometers
De kilometers wordt berekend met behulp van Google Maps. Elke gemeente hanteert een eigen kilometergrens waarin geen vervoer wordt geregeld, tenzij uw kind een handicap heeft. 

Vervoersadvies school
U moet eerst het formulier vervoersadvies school 2017-2018 laten invullen door de directie van de school. Hiermee bevestigt de school dat uw kind hier onderwijs volgt en de school geeft aan of naar hun oordeel uw kind wel of niet zelfstandig (onder begeleiding) kan reizen. U heeft dit formulier nodig bij uw aanvraag. Als u online aanvraagt moet u het vervoersadvies meesturen door het te uploaden.

Contact

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Gemeente Maastricht - Team Leerlingenvervoer

Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. 

Kosten

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van de tarieven voor het openbaar vervoer en de voor het schooltype geldende kilometergrens.