Leerplicht, bijzonder verlof

Aanpak

Voor verlof buiten de schoolvakanties heeft u toestemming nodig van de schooldirectie. U moet dit uiterlijk 8 weken vooraf aanvragen. Duurt het verlof langer dan 10 dagen dan moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Lees meer op www.rijksoverheid.nl.

Beschrijving

Kinderen zijn in Nederland leerplichtig vanaf 5 jaar. U mag uw kind dan niet meer buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. De leerplicht geldt tot 16 jaar.  Als een jongere van 16 of 17 jaar nog geen diploma diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) heeft behaald blijft de leerplicht gelden.

Bijzondere omstandigheden
Bij een belangrijke familiegebeurtenis zoals een huwelijk of begrafenis kunt u bijzonder verlof aanvragen bij de schooldirectie.

Voorwaarden

U mag geen bijzonder verlof aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Bureau voortijdig schoolverlaten Maastricht en Mergelland

Bezoekers adres
Randwijcksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043
Fax: 043 350 47 00

Wetgeving

Landelijke wetten