Leerplicht, volledige en kwalificatieplicht

Beschrijving

Alle kinderen in Nederland zijn leerplichting van 5 tot en met 16 jaar. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind jarig op 15 maart, dan moet het dus op 1 april naar school. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar als uw kind 16 is geworden, mits uw kind dan in het bezit is van een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) de zogenoemde kwalificaiteplicht. 

Kwalificatieplicht
Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht is een verlening van de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt

Door de kwalificatieplicht moet uw kind onderwijs blijven volgen. De kind mag dit wel combineren met werken.

Voorwaarden

  • Na de leerplicht volgt in sommige gevallen de kwalificatieplicht
  • Kwalificatieplicht geldt niet bij kinderen in het speciaal onderwijs met uitstroomprofiel werk of dagbesteding. Of als uw kind praktijkonderwijs volgt
  • Kinderen zonder Nederlandse nationaliteit zijn ook leerplichtig en moeten naar school. Voor asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn geldt dit ook

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Bureau voortijdig schoolverlaten Maastricht en Mergelland

Bezoekers adres
Randwijcksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043
Fax: 043 350 47 00

Wetgeving

Landelijke wetten