Ligplaatsvergunning Zuid-Willemsvaart

Aanpak

Een aanvraagformulier voor een ligplaatsvergunning kunt u per mail aanvragen via openbareruimte@maastricht.nl. Verder heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • gegevens over het vaartuig
 • gegevens over de afmeerlocatie
 • gegevens over de eventueel bijbehorende voorzieningen (bijboot, vlonder)
 • naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer van de eigenaar en de eventuele gebruiker van het woonschip
 • bewijs van eigendom van het woonschip
 • foto’s woonschip
 • foto’s bijbehorende voorzieningen

Beschrijving

In de gemeente Maastricht zijn een aantal ligplaatsen voor woonboten gereserveerd. Ligplaatsvergunningen zijn uitsluitend te verkrijgen voor de Zuid-Willemsvaart. Als u hier een ligplaats wilt innemen moet u een ligplaatsvergunning aanvragen. Als u een woonboot overneemt met een vergunning, moet u deze laten overdragen op uw naam.

Voorwaarden

De gemeente stelt onder andere voorwaarden op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De gemeente beslist binnen zes weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag éénmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

 • De aanvraag: € 118,60
 • Aanpassingen, toevoegingen en weigeringen in uw lopende vergunning: € 41,85.
 • De vergunning overzetten op een andere naam: € 41,85.
 • U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.