Mantelzorg, ondersteuning

Beschrijving

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een familielid, naaste, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg u te zwaar wordt. Dan kunt u als mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning vragen. Een medewerker van team Wmo gaat met u in gesprek en bekijkt samen met u wat mogelijk is. Als uit het gesprek naar voren komt dat u andere hulp nodig heeft dan kunnen wij u helpen met het aanvragen van een maatwerkvoorziening.

Het gesprek kunt u online aanvragen via het contactformulier. Een medewerker neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Contact

Team WMO (bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland)

Bezoekersadres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht

Postadres
Postbus 4902
6202 TC Maastricht
Tel. 14 043

Steunpunt Mantelzorg Zuid

Sphinxlunet 3
6221 JD Maastricht
Tel. (043) 321 50 46
http://www.mantelzorgzuid.nl
info@mantelzorgzuid.nl

Kosten

De gemeente kan u vragen om uw eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen.