Meerkostenregeling chronisch zieken en/of beperkten

Aanpak

Als u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, benadert de gemeente u per brief. Hierin staat ook wat u moet doen om de tegemoetkoming te ontvangen. Mogelijk heeft de gemeente nog aanvullende gegevens van u nodig. Dit verschilt per persoon.

Elk jaar wordt opnieuw bekeken of u in aanmerking komt. Er wordt voor deze tegemoetkoming niet gekeken naar uw inkomen of vermogen.

Beschrijving

Mensen met een chronische ziekte en/of beperking maken vaak hoge kosten. Daarom geeft de gemeente Maastricht deze inwoners een jaarlijkse tegemoetkoming. Deze regeling heet de meerkostenregeling voor chronisch zieken en/of mensen met een beperking. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u een Wmo-maatwerkvoorziening en een aanvullende zorgverzekering hebben. De tegemoetkoming is €100,00 per persoon per jaar.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Er zijn andere regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Meer informatie vindt u in de factsheet 'Regelingen voor mensen met meerkosten als gevolg van ziekte en/of beperking'.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de tegemoetkoming zijn:

  • U heeft een Wmo-maatwerkvoorziening
  • U heeft een aanvullende zorgverzekering

Een Wmo-maatvoorziening helpt u mee te (blijven) doen aan de maatschappij. Dit is bijvoorbeeld:

  • hulp bij het huishouden
  • een vervoersmiddel, zoals een scootmobiel
  • een woonvoorziening, zoals een traplift
  • individuele of groepsbegeleiding

De gemeente kijkt voor de tegemoetkoming jaarlijks of u op 1 januari van het jaar een Wmo-maatwerkvoorziening heeft. Daarnaast moet u een aanvullende zorgverzekering hebben in het jaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Team Wmo.

Team WMO (bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland)

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Termijn

Het bedrag wordt 1 keer per jaar uitbetaald. Stuurt u het formulier op tijd terug? Dan ontvangt u de tegemoetkoming in de tweede helft van het jaar.