Monument, vergunning

aanvragen

Aanpak

Als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen voor uw monument moet u bij uw vergunningsaanvraag uw werkzaamheden onderbouwen in een plan. Vraag hierbij advies aan een van onze adviseurs bij team Vergunnen Wabo. Lees hierover meer op op de pagina vooroverleg

Maak een afspraak met een de betreffende monumentenambtenaar. Hij/zij kan al in een vroeg stadium aangeven of uw plannen kans hebben van slagen.

Wat is belangrijk voor uw plan?

 • Verzamel zoveel mogelijk informatie over uw monument. bijvoorbeeld de bouwkundige staat van uw pand, een waardenstelling of bouwhistorisch onderzoek, het aanwijzingsbesluit uit het monumentenregister of meer informatie over de geschiedenis van uw pand uit bibliotheek of archief.
 • Ga met een (restauratie)architect of bouwkundige praten en en laat u informeren over wat kan en mag op basis van het bestemmingsplan. En over de algemene regels voor monumenten en wat er komt kijken bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.
 • Onderzoek de mogelijkheden voor financiële ondersteuning of het aftrekken van kosten.
 • Raadpleeg de restauratierichtlijnen' over onderhoud, restauratie, verbouwing en herbestemming. Er staan richtlijnen in voor de technische kant. En u leest er hoe uw vergunningsaanvraag wordt beoordeeld.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning monument aan?

U vraagt uw vergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook een vergunningscheck doen.

Beschrijving

Als u een monument wilt verbouwen, restaureren of renoveren van buiten of het interieur, heeft u meestal een omgevingsvergunning voor een monument nodig. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van kozijnen, het plaatsen van een dakkapel, reclame aanbrengen, voegwerk reinigen, een binnenmuur doorbreken of het slopen van een schouw

U heeft geen vergunning nodig bij wijzigingen aan niet-monumentale onderdelen voor klein onderhoud aan monumentale onderdelen. Bijvoorbeeld het opnieuw schilderen van deuren in dezelfde kleur of een gebroken raam repareren. Meer informatie staat in de brochure 'Vergunningvrije werkzaamheden'.

Voorwaarden

De bescherming van een monument gaat niet alleen om de buitenkant. De monumentstatus geldt ook voor het interieur en latere uit- en aanbouwen.

U mag niet zomaar iets verbouwen aan een monument, maar er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Het is bij een verbouwing belangrijk dat de monumentale waarde van het pand intact blijft.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Team Vergunnen Wabo

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043

Termijn

Er zijn twee procedures: een reguliere procedure en een uitgebreide.

Reguliere procedure
Deze procedure duurt 8 weken en kan verlengd worden met 6 weken.

Uitgebreide procedure
Deze duurt 6 maanden en kan verlengd worden met 6 weken. De uitgebreide procedure geldt alleen bij:

 • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
 • ingrijpende wijzigingen aan een Rijksmonument
 • reconstructie van een beschermd Rijksmonument
 • wijziging bij herbestemming van een Rijksmonument
 • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met uw aanvraag kunt u bezwaar of beroep indienen

 • Bij de reguliere procedure kunt u bezwaar maken tegen de beslissing binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.
 • Bij de uitgebreide procedure kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Tegen een afwijzing van een bouwinitiatief/principeverzoek kunt u geen bezwaar indienen.

Kosten

Meer informatie over de kosten vindt u in de tarieventabel Legesverordening fysieke diensten. Houd ook rekening met bijkomende kosten zoals plankosten.