Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Aanpak

U moet de verklaring van afstand afleggen en ondertekenen bij het GemeenteLoket. Maak hiervoor een afspraak. U moet hiervoor meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit

Beschrijving

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven moet u een verklaring van afstand afleggen. Als u kinderen heeft onder de 18 jaar dan verliezen zij ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet vervolgens uw identiteitsbewijs inleveren. Als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt verliest u ook automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Intrekken
Uw Nederlanderschap kan worden ingetrokken ook als u dan staatsloos wordt. Dit gebeurd bij onder andere:

  • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
  • als u voor een misdrijf ben veroordeeld tegen de Nederlandse staat 

Voorwaarden

U kunt een verklaring afleggen als u

  • meerderjarig bent
  • u nog geen andere andere nationaliteit heeft

Gevolgen

  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliezen de kinderen jonger dan 18 jaar ook het Nederlanderschap
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan.

Wetgeving

Landelijke wetten