Nederlandse nationaliteit verkrijgen, naturalisatieprocedure

Aanpak

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt krijgen moet u een naturalisatieprocedure aanvragen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente. Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geldige verblijfsdocument
 • uw geboorteakte
 • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
 • uw inburgeringsdiploma
 • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor

U betaalt de kosten voor de naturalisatieprocedure bij de aanvraag. Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Er bestaat ook een optieprocedure die sneller verloopt, maar hier komt niet iedereen voor in aanmerking

Beschrijving

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen door een naturalisatieprocedure aan te vragen bij de gemeente. De gemeente stelt een advies op en stuurt dit samen met uw aanvraag naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het IND beslist of u Nederlander kunt worden. Bij een positief besluit wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie en krijgt u het naturalisatiebesluit overhandigd. Deelname aan deze ceremonie is verplicht. U bent pas officieel Nederlander als u het besluit persoonlijk heeft ontvangen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Kinderen kunnen met u mee naturaliseren tot en met 15 jaar. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Op de termijn van 5 jaar kunnen uitzonderingen van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Contact

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Tel: 088 043 04 30
De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND. 

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Uw verzoek wordt maximaal binnen 1 jaar beoordeeld en goedgekeurd.

Kosten

 • een persoon: € 881,00
 • een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.124,00
 • een minderjarige: € 130,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan betaalt u:

 • een persoon: € 655,00
 • een echtpaar of geregistreerde partners: € 899,00

U betaalt dit bij uw aanvraag.

Wetgeving

Landelijke wetten