Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure

Aanpak

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt krijgen kunt u in aanmerking komen voor een optieprocedure. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente. Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geldige verblijfsdocument
 • uw geboorteakte
 • uw huwelijksakte

 

U betaalt de kosten voor de optieprocedure bij de aanvraag. Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

U komt voor een optieprocedure in aanmerking als u aan alle eisen voldoet. U moet vervolgens een verklaring afleggen dat uw Nederlander wilt worden. Dit heet een optieverklaring.

De gemeente controleert vervolgens of u aan alle eisen voldoet. Bij een positief besluit wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie en krijgt u het naturalisatiebesluit overhandigd. Deelname aan deze ceremonie is verplicht. U bent pas officieel Nederlander als u het besluit persoonlijk heeft ontvangen.

Komt u niet in aanmerking voor een optieprocedure? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via de naturalisatieprocedure.

Beschrijving

Een optieprocedure is een versnelde procedure om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. U komt hiervoor alleen in aanmerking als u aan alle eisen voldoet. Is dit niet het geval, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via de reguliere procedure, de zogenoemde naturalisatieprocedure.

Bij een positief besluit wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie en krijgt u het naturalisatiebesluit overhandigd. Deelname aan deze ceremonie is verplicht. U bent pas officieel Nederlander als u het besluit persoonlijk heeft ontvangen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

 

Er gelden nog aanvullende voorwaarden als u:

 • het kind bent van immigranten
 • U geen nationaliteit heeft maar u hier al 3 jaar woont (staatsloos)
 • u een oud-Nederlander bent
 • u minstens 3 jaar bent getrouwd met een Nederlander en hier al 15 jaar woont
 • u bij een langdurig verblijf hier al woont vanaf u 4e jaar of u de AOW-leeftijd heeft bereikt en u hier 15 jaar woont.

Kinderen kunnen met u mee naturaliseren tot en met 15 jaar. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

Op de termijn van 5 jaar kunnen uitzonderingen van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Contact

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Tel: 088 043 04 30
De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND. 

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

De optieprocedure kost:

 • voor een persoon € 187,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 319,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 21,00

U betaalt dit bij uw aanvraag.

Wetgeving

Landelijke wetten