Omgevingsvergunning voor het milieu

aanvragen

Aanpak

Wij adviseren u om eerst een vooroverleg aan te vragen met een adviseur van team vergunnen. U weet dan vooraf of uw aanvraag kans heeft van slagen. U kunt de omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket online.

Beschrijving

Als uw bedrijf schade veroorzaakt aan het milieu dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit kan het geval zijn als uw bedrijf:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • geuroverlast veroorzaakt

Vergunning of melding
U heeft niet altijd een vergunning nodig. Soms volstaat een milieumelding bij de gemeente. U kunt dit checken via het Omgevingsloket online of tijdens het vooroverleg met een adviseur van de gemeente. 

Als u bedrijf nadelige gevolgen heeft voor de natuur dan moet u dit aangeven in uw vergunningsaanvraag. Het kan zijn dat u dan een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing moet aanvragen bij de provincie. De provincie. Uw adviseur kan u precies uitleggen welke vergunning u nodig heeft.

Termijn

Houd rekening met een termijn van 26 tot 32 weken. De aanvraag en ontwerpvergunning worden na publicatie 6 weken ter inzage gelegd. U kunt dan reageren. Na de inzagetermijn wordt de definitieve vergunning gepubliceerd en volgt er nog een inzagetermijn van 6 weken.

Bezwaar en beroep

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is gratis. Houd wel rekening met bijkomende kosten bijvoorbeeld:

 

  • plattegrondtekening
  • een geluids- en/of een bodemonderzoek
  • een omgevingsvergunning
  • plankosten

Voor deze kosten geldt een maximum bedrag. Meer informatie hierover vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten.