Omgevingsvergunning voor opslag asbest

Nu regelen

Beschrijving

Heeft u een asbestverwerkingsbedrijf met tussen opslag of wilt u asbest opslaan dan moet u dit melden bij het Omgevingsloket online. Als u toestemming krijgt, dan heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Bij meer dan 50 ton opslag moet u een gewone omgevingsvergunning aanvragen.

Akkoord provincie
In sommige gevallen beslist de provincie over uw vergunning. Dit gebeurd als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Neem contact op met de provincie voor meer informatie.

Voorwaarden

U kunt een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen:

  • bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • als u asbest opslaat in een container
  • U asbest verpakt in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat

Contact

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL)

Bezoekers adres
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Post adres
6202 MA Maastricht
Postbus 5700

Termijn

Houd rekening met een termijn van 26 tot 32 weken. De aanvraag en ontwerpvergunning worden na publicatie 6 weken ter inzage gelegd. U kunt dan reageren. Na de inzagetermijn wordt de definitieve vergunning gepubliceerd en volgt er nog een inzagetermijn van 6 weken.

Bezwaar en beroep

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Meer informatie over kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten.