Omzetting partnerschap in huwelijk

Aanpak

Om uw partnerschap om te zetten in een huwelijk moet u telefonisch een afspraak maken via 14 043 omdat u beiden moet langskomen. Bij uw afspraak heeft u nodig: :

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap
  • een geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden
  • een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP)

Beschrijving

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk.

U moet persoonlijk naar de gemeente gaan en in elkaars bijzijn de akte van omzetting tekenen. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

Voordat dit kan gebeuren, moet u de juiste documenten afgeven en een afspraak maken. U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

Contact

U regelt de omzetting bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Neem contact op met de gemeente waarin u de omzettingsakte wilt tekenen. Dat kan bij elke gemeente in Nederland.

In de gemeente Maastricht neemt u contact op met het GemeenteLoket om een afspraak te maken.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Op het moment dat u de akte van omzetting ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk.

Kosten

  • een afschrift of uittreksel van de omzetting kost: € 13,20
  • een omzetting aan de balie van het GemeenteLoket kost: € 72,00
  • een omzetting met ceremonie in een bijzonder huis kost: € 360,35
  • voor het omzetten met ceremonie gelden de tarieven van de huwelijken.

Wetgeving

Landelijke wetten