Ondergrondse container

Milieupas aanvragen

Beschrijving

Sommige hoogbouwcomplexen hebben ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval. Als nieuwe bewoner ontvangt u automatisch een milieupas. Daarmee kunt u gebruikmaken van de ondergrondse restafvalcontainers in de directe omgeving van uw flat. 

U betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Ook als u geen gebruik maakt van de container. In 2019 is dat  € 273,31. Daarnaast betaalt u € 0,96 per inworp in de container. U ontvangt hierover periodiek een rekening van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl.

Tip
Download de Milieu App. Onder het kopje Milieuperrons vindt u ook de locaties van alle ondergrondse containers. Kijk welke er bij u in de buurt zijn.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 5 werkdagen ontvangt u de nieuwe gebruikerspas thuis.

Kosten

De milieupas is gratis.

U betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Ook als u geen gebruik maakt van de container. In 2019 is dat  € 273,31. Daarnaast betaalt u € 0,96 per inworp in de container. U ontvangt hierover periodiek een rekening van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).