Onkruid

Beschrijving

Uit milieuoverwegingen zijn wij in 2010 gestopt met chemische onkruidbestrijding van onkruid op verhardingen en in beplantingen. Op stoepen, pleinen, parkeerplaatsen, kiezelpaden, brandgangen en plantsoenen verwijderen we onkruid door branden, maaien of borstelen. In beplanting verwijderen we onkruid met schoffelen of maaien.

Omdat we met de niet-chemische methode pas kunnen beginnen als het onkruid is opgekomen, is onkruid langer zichtbaar. Ook als het onkruid is geschoffeld nemen we het pas bij een daaropvolgende schoffelronde mee. Dit heeft te maken met kwaliteitsniveaus die door de gemeenteraad zijn bepaald. 

Planning onkruidbestrijding / bladvegen
Hieronder ziet u in welke week wij uw buurt onkruidvrij en herfstbladeren vrij maken. Deze planning is onder voorbehoud, omdat zich altijd situaties kunnen voordoen waardoor wij van onze planning moeten afwijken. Wij vertrouwen op uw medewerking. 

  • week 18: Daalhof, Jekerdal, Limmel en Wyckerveld
  • week 19: Jekerdal, Wyckerveld, Sint Pieter, Wittevrouwenveld

Bijzonderheden
Er kunnen altijd situaties zijn, waardoor van deze planning wordt afgeweken.

Onkruid seizoen
Het onkruidseizoen loopt van half april tot half oktober. In deze periode bestrijden wij 4 tot 6 keer het onkruid in uw buurt of straat. Een en ander is sterk afhankelijk van de weersinvloeden. We bestrijden alleen onkruid op verhardingen en beplantingen die eigendom zijn van de gemeente.

Bladeren en bladkorven
Meer over het het opruimen van bladeren of het plaatsen van bladkorven vindt u op de pagina bladeren.