Onroerendezaakbelasting

bekijken

Aanpak

U ontvangt een aanslag onroerendezaakbelasting van de BsGW. Het bijbehorende taxatieverslag vindt u op uw persoonlijke pagina op de BsGW-website.

Beschrijving

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. 

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak.

Formulieren

Voorwaarden

U betaalt ozb als u eigenaar van een pand bent of huurder van een bedrijfspand.

Contact

Meer informatie over de ozb en de WOZ-waarde vindt u op de website van de BsGW.

Heeft u nog vragen? Bel de BsGW.

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20

Kosten

De onroerendzaakbelasting bedraagt in 2017:

  • eigenaar woning: 0,133% van de WOZ-waarde
  • eigenaar bedrijfsruimte: 0,267% van de WOZ-waarde
  • gebruiker bedrijfsruimte: 0,218% van de WOZ-waarde
Vond u deze informatie nuttig?